Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba online formy studijního předmětu "Korpusově zaměřená jazyková studia"
Project IdIRP2020
Main solverMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt si klade za cíl vytvořit komplexní online podporu výuky studentům bakalářského studijního programu "Anglická filologie" a "English Philology". Jedná se o nový předmět typu povinný a povinně volitelný vyučovaný v angličtině ve všech sedmi studijních plánech daných SP. Projekt reaguje na potřebu existence online formy výuky jednak z důvodu proměny komunikace v současném globálně propojeném světě, jednak online předmět bude fungovat jako funkční doplnění prezenčního studia, výhledově jako jeho úplná náhrada, a umožní studentům studovat efektivněji nad rámec klasické prezenční výuky. Online forma výuky zároveň umožňuje komfortněji studovat studentům se specifickými potřebami (SSP), kteří se ze závažných zdravotních důvodů (např. imobilita vinou handicapu) prezenční a poloprezenční výuky nemohou účastnit.