Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Project IdCRP 2020
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřený na posilování společenské odpovědnosti vysokých škol, např. skrze rozvoj regionálního působení a spolupráci s místními veřejnými partnery. Cílem projektu je založit tradici zprostředkovávání současného umění široké veřejnosti, zejména v místech působení regionálních uměleckých vzdělávacích institucí, formou pravidelně se opakující putovní umělecké přehlídky. V ideálním případě by se měla přehlídka postupně vždy s dvouletým odstupem uskutečnit ve všech městech, kde se nacházejí vysoké umělecké školy a fakulty. Zároveň bude vytvořen vzdělávací modul zaměřený na zprostředkování umělecké tvorby studentům základních a středních škol, který bude možné pravidelně opakovat.