Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.
Project IdCRP 2020
Main solverdoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II. je avizovaným pokračování partnerského projektu Filozofických fakult UHK, OU a UJEP z roku 2019, který reaguje na uměle vytvářený negativní obraz studentů a absolventů humanitních a společenských věd ve veřejném prostoru a snahu o stigmatizaci humanitního a společenskovědního vzdělávání jako neperspektivního vysokoškolského sektoru. Navazující projekt je založen na výsledcích zásadních šetření předchozího projektu v roce 2019, kterými byly: o Analýza potřeb zaměstnavatelů ve vztahu k absolventům HaSVO v ČR o Analýza stávajícího stavu marketingových přístupů v propagaci humanitních a společenských věd v zahraničí Projekt se proto zejména soustředí na proces nastavení komunikace a vzájemné spolupráce s klíčovými partnery, zaměstnavateli a regionálními autoritami ve prospěch uplatnění absolventů na trhu práce. Humanitně orientované fakulty tak významně posílí svoji společenskou odpovědnost. Pomocí efektivních nástrojů vzájemné komunikace (organizované diskusní panely, burzy práce atd.) se soustředí zejména na přímou interakci mezi trhem práce (zaměstnavateli) a zainteresovanými vysokými školami za účelem zvýšení kvality vzdělávací činnosti, zejména v oblasti nastavení a optimalizace profesní přípravy budoucích absolventů humanitně zaměřených fakult. Současně projekt poskytuje prostředky k vytvoření efektivních nástrojů k posílení pozitivního vnímání HaSVO ve veřejném prostoru (mediální kampaň), a tím nepřímo ke zvýšení prestiže studia a kvality studentů a absolventů za pomoci příkladů dobré praxe. V této rovině projekt cílí na veřejnost, zaměstnavatele, střední školy, uchazeče i absolventy Jedná se o navazující projekt.