Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Project IdTL03000005
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Periodr4/2020 - 12/2022
ProviderFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Statesolved
AnotationCílem projektu je vyvinout Metodiku optimalizace nastavení komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Tento cíl bude naplněn ve třech subcílech v případové studii města Ostrava: 1. zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava a stanovení doporučení; 2. pilotáž stanovených doporučení v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a tvorba podkladových analýz ve městě Ostrava; 3. optimalizace metodik nastavení procesů a vyhodnocení dopadů komunitního plánování ve městě Ostrava. Projekt využije multidisciplinární synergie SHUV a STEM.