Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Gaudeamus 2019 - propagace Ostravy jakožto studentského města u studentů středních škol
Project IdSMO 2019
Main solverMgr. Adam Soustružník
Period6/2019 - 12/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationCílem projektu je prezentovat Ostravu jako mladé, dynamicky se rozvíjejícístudentské město u uchazečů o studium na veletrhu Gaudeamus Brno 2019.Ostravská univerzita svou prezentaci na veletrhu z velké části opírá oprezentaci města Ostravy a bourání stereotypů o ?černé Ostravě?, které mívajíuchazeči o studium často vžité a které jsou častým důvodem o nezájemuchazečů o univerzity v Ostravě. Nejedná se jen o prezentaci v rámci stánku,respektive celé zóny Ostravské univerzity, ale také v rámci přednáškovýchsálů, kde na prezentace dochází stovky uchazečů.