Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava 2. dílu "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní" (Richard Kubla)
Project IdNČHF 2019
Main solverMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Period2/2019 - 12/2019
ProviderNadace Český hudební fond
Statefinished
AnotationDr. Viktor Velek se dlouhodobě zabývá výzkumem hudební kultury vídeňských Čechů v 19. a 20. století. V roce 2018 poprvé propojil toto téma s konkrétním regionem a sledoval migrační vazby. Díky podpoře NČHF vyšel 1. díl trilogie Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní (Nakladatelství Lidové noviny ? Ostravská univerzita) a v roce 2019 by měl vyjít druhý díl věnovaný výhradně slavnému opernímu pěvci Richardu Kublovi. Monografie bude opět dvojjazyčná (ČJ, NJ), se standardy vědecké monografie. Autorovi se podařilo objevit Kublovy paměti a rozsáhlý soubor fotografií, (oboje považované za ztracené), čerpal i ze složky v Archivu bezpečnostních složek, z fondů zahraničních institucí. Monografie je rozsahem značně obsáhlá, mapuje i Kublovy nahrávky, vystoupení v rozhlase, rodinný život. Ambicí publikace vytvořené ve schématu ?život a dílo? je obohatit fond hudební odborné literatury nejen v ČR, ale také v německojazyčném prostředí. V současné době probíhá finalizace knihy (korektury, doplnění fotografiemi, rejstřík).