Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

IX. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
Project IdSVK_MSK_2019
Main solverprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Period5/2019 - 6/2019
ProviderSponzorské dary
Statefinished
AnotationKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.