Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády
Project Id01353/2019/ŠMS
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationBiologickou olympiádu každoročně vyhlašuje MŠMT ČR a organizačním zajištěním je pověřena Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze. Ústřední (celorepublikové) kolo kategorie A pro nejstarší středoškolské studenty se pak v posledních letech odehrává na půdě některé z veřejných vysokých škol, které se v pořádání střídají. V Moravskoslezském kraji se ústřední kolo Biologické olympiády (dále jen BiO) konalo naposledy v roce 2001 (na gymnáziu v Ostravě - Hrabůvce), tedy před 18 lety! Pořádání ústředního kola BiO v Moravskoslezském kraji tak po delší době znamená možnost prezentovat kraj jako takový i pořadatelskou instituci před očima nejnadanějších reprezentantů mladé generace. Prostřednictvím pořádání ústředního kola BiO chceme ukázat, že se Ostravská univerzita v posledních letech výrazně posunula kupředu a drží krok s nejlepšími českými vědeckovýzkumnými institucemi, v čemž ji Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) dlouhodobě finančně podporuje. Cílem BiO je mimo jiné vyhledávat mladé talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci České republiky na Mezinárodní biologické olympiádě. Snahou každé pořadatelské vysoké školy je samozřejmě i oslovit tyto mladé talenty, aby si pro další studium či pro pozdější vědeckou nebo pedagogickou činnost vybraly právě ji. A mladé, vzdělané a perspektivní lidi MSK nesporně potřebuje. Soutěžící budou po tři dny plnit náročné vědecké úkoly v terénu i v laboratořích, své znalosti prokážou i ve vědomostním testu a při poznávání přírodnin. My jako lokální organizátor musíme zajistit odběr živých vzorků a odborně připravit prostory pro soutěžní úkoly (preparační pomůcky, binokulární lupy, mikroskopy, počítače atd.) a vhodné podmínky pro odpočinek soutěžících a práci Ústřední komise BiO. Dále musíme zajistit doprovod studentů (někteří budou nezletilí) při přesunech mezi místem ubytování a PřF a dalšími navštívenými lokalitami. Kromě toho organizujeme i doprovodn