Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

TRANSKUNST III. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Project Id84p14
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period6/2019 - 12/2019
ProviderAction
Statefinished
AnotationProjektem TRANSKUNST III. pokračuje dlouholetá spolupráce obou partnerů a vědecká výměna mezi oběma univerzitami. Tato je obzvláště důležitá, neboť jak ve Vídni, tak i v Ostravě jsou nabízeny studijní obory překladu/tlumočení ? ve Vídni na Translatologickém centru, v Ostravě na katedře germanistiky. Pokračování projektu vychází z úspěšné realizace druhého ročníku transkunstu. Společné aktivity v rámci tohoto transkulturně a translatologicky orientovaného projektu mají za cíl prohloubit překladatelské a tlumočnické kompetence studujících obou institutů na základě realizace konkrétní a z praxe vycházející zakázky. V závislosti na aktuálních požadavcích odpovídajích pracovním oblastem našich studujících bude kladen důraz i na rozšíření jejich digitálních dovedností.