Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Čechy - Morava - Rakousko: Vzájemné vztahy v umění a dějinách středověku
Project Id84p8
Main solverdoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period4/2019 - 4/2019
ProviderAction
Statefinished
AnotationExkurze je zaměřena na poznání vzájemných kulturních vztahů a vazeb mezi českomoravským a rakouským gotickým uměním. Malířství, sochařství a architektura v těchto regionech od období vlády Přemysla Otakara II. ve 13. po vládu Lucemburků a Habsburků během 14. a 15. století, vlivem politické situace vykazuje řadu vzájemných formálních vztahů a interakcí. Důležitou roli v umělecké interakci a inovaci hrály kláštery, v oblasti objednávání uměleckých děl (zejména iluminovaných rukopisů) i jako nositelé intelektuálního a uměleckého života. Cílem exkurze je přinést budoucím českým i rakouským historikům umění hlubší pochopení a vhled do vzájemných uměleckých inspirací, transferů a interakcí mezi rakouským a česko-moravským uměním středověku.