Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kde končí práce, kde začíná život? Transformace prací v Rakousku a Česku
Project Id84p7
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period2/2019 - 4/2019
ProviderKatedra sociologie, Action
Statefinished
AnotationVýchodiskem předloženého projektu jsou proměny v oblasti práce, které jsou viditelné nejen v Evropě. I když můžeme zaznamenat nadnárodní tendence jako například ?Prolínání pracovního a osobního života?, není zatím předvídatelné, jakou konkrétní podobu budou tyto změny v různých Evropských státech mít a jaké jsou s tím spojené šance a rizika. Pohled na sousedské země Rakousko a Českou republiku s jejich společnou historií se nám zdá výhodný, jelikož můžeme najít podobné tendence ale i rozdíly ve vývoji, i když oba státy jsou si z geografického hlediska blízké. Na základě tohoto se dá diskutovat široké tematické spektrum. V rámci jednodenního sympozia na Ostravské univerzitě diskutují vědci z Rakouska i z České republiky aktuální zjištění a zároveň budoucí výzkumné otázky v dané problematice se zainteresovanou veřejností.