Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2019 - ISSO 2019
Project IdMOaP 2019
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period1/2019 - 12/2019
ProviderMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statefinished
AnotationOd počátku existence studia oboru Výtvarná tvorba a později Volná grafika byla na Ostravské univerzitě mimořádná pozornost věnována vybudování a rozvoji pracoviště serigrafie, jež vyústila v založení Centra serigrafie, u jehož zrodu stáli Eduard Ovčáček a Zbyněk Janáček. To pak jako jednu z aktivit, vedle výukové, badatelské, především pak sbírkové a servisní činnosti, připravilo několik ročníků Serigrafie workshop Ostrava (dále SWO). Od roku 1997, kdy proběhl první ročník, pak v letech 1998 - 2001 SWO pokračoval dalšími ročníky, zpravidla na přelomu srpna a září, až se konečné číslo zastavilo na počtu pět. Na SWO v posledních třech letech (2014 ? 2016) navázala obdobná aktivita pod názvem Mezinárodní serigrafické sympózium Ostrava /International Symposium Serigrafie Ostrava (dále MSSO / ISSO). V letech 2014 - 2017 se ISSO zúčastnili: Eduard Ovčáček CZ, Paweł Kwiatkowski PL, Andrej Kalina PL, Waldemar Węgrzyn PL, Mirosław Pawłowski PL, Agata Stępień PL, Sławomir Ćwiek PL, Dorota Nowak PL, Jakub Novák CZ, Łukasz Kliś PL, Sebastian Kubica PL, Igor Benca SK, Pavel Albert CZ, Eduard Halberštát CZ, Robert Makar SK, Katarzyna Łukaszyk PL, Robert Jančovič Jr. SK, Robert Jančovič SK, Adam Romaniuk PL, Dariusz Gajewski PL, Tomasz Jędrzejko PL, Jacek Szewczyk PL, Iva Krupicová CZ, Tomek Tobolewski PL, Zbyněk Janáček CZ, Marek Sibinský CZ, Teodor Durski PL, Ewa Mielczarek PL, Jan Pamula PL, Janusz Akerman PL, Blażej Ostoja Lninski PL, Agata Gertchen PL, Marta Kubiak PL, Andrea Uváčiková SK, Bedřich Kocman CZ, Peter Cvik, SK, Miloš Michálek CZ, Jakub Špaňhel CZ.