Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností
Project IdCRP 2019
Main solverMgr. Adam Soustružník
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationNoc vědců je celoevropsky rozšířená vědecko-popularizační akce, která zpřístupňuje vědecká pracoviště veřejnosti s cílem přiblížit vědeckou práci, její výsledky a její propojení s každodenním životem. Na jeden večer se otevřou vědecká pracoviště a vědci přibližují svou práci veřejnosti formou populárně-naučných přednášek, workshopů, experimentů, vědeckých show, komentovaných prohlídek a podobně. Koná se pod záštitou Evropské komise od roku 2005 na stovkách míst po celé Evropě. Česká republika se do akce zapojuje od roku 2009. V roce 2018 byl koordinací národní Noci vědců nově pověřen ostravský tým (volné sdružení Ostravské univerzity, VŠB - Technické univerzity Ostrava a Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice). Na popud nového koordinátora si univerzity stanovily cíl vybudovat v ČR funkční komunikační platformu pro univerzity v oblasti popularizace vědy, aby tak posílily svou roli při přípravě a realizaci národní Noci vědců a případně dalších akcí celonárodního charakteru. Projekt Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců s celonárodní působností umožní vzájemnou podporu univerzit, jejich vědecko-výzkumné činnosti a popularizace jejich výstupů, stejně jako zatraktivnění studia na VŠ. Pomůže upevnit pozici zapojených univerzit ve vztahu k soukromému sektoru například v oblasti průmyslu a dalších oblastech, které využívají výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Aktivní koordinovaná spolupráce při přípravě a realizaci národní Noci vědců pomůže k profesionalizaci nejen samotné akce, ale celé oblasti prezentace vědy a výzkumu v oblasti vysokého školství. Vytvoření společné komunikační platformy, zřízení pozice národního koordinátora Noci vědců, zajištění profesionálních marketingových nástrojů a zvyšování kompetencí jednotlivých zástupců univerzit v oblasti prezentace vědecko-výzkumné činnosti univerzity jsou hlavními aktivitami projektu. Hlavními cíli pak je posílení pozice univerzit v oblasti vědy a výzkumu, zvýšení zájmu o vědu a výzkum