Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

We are not Detroit
Project IdSMO 2019
Main solverdoc. Mgr. Jiří Surůvka
Period8/2019 - 10/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationJde o výstavu současného výtvarného umění pedagogů a absolventů Fakulty umění Ostravské Univerzity (doc. Mgr. Jiří Surůvka, MgA. Barbora Mikudová, MgA. Martin Froulík a MgA. Jan Výtiska) v městské galerii současného umění města Neuss/ Düsseldorf v Německu. Cílem je zviditelnit uměleckou úroveň Ostravska v prostředí metropole Severního Porýní a Vestfálska v oblasti s podobnou industriální minulostí jako Ostrava, ale inspirativní svou současnou vysokou úrovní života. Pedagogové Fakulty umění se podílejí individuálně již dlouhá léta na mezinárodní evropské výstavní činnosti a chtěli bychom nyní tyto vztahy navázat i mezi institucemi Ostravy a městy Severního Porýní a Vestfálska s jejich institucemi. Německá strana hradí pobyt vystavujících, galerii i publicitu výstavy, nicméně nehradí transport výstavy, materiál pro zabalení a transport artefaktů, diety a cestovní výlohy vystavujících