Projects & Grants
Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)
Project IdCRP 2019
Main solverIng. Jana Kuchařová
Periodr1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationTematické zaměření projektu: d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance h) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol V rámci realizace centralizovaného řešení vybraných problematik v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků/vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí plánujeme pokračovat ve spolupráci při aktualizaci sdílených metodik včetně legislativní revize a aktualizaci elektronického nástroje pro výpočet odvodů na Slovensko, implementaci změn metodik do prostředí VŠ, v nastoleném sdílení a výměně zkušeností a společném řešení komplikovaných případů souběhu zaměstnávání.