Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

KPP!!! VŠ
Project IdCRP 2019
Main solverMgr. Helena Repaňová
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je pokračováním sdílení zkušeností a praktických rad pro realizaci projektů z dotačních programů národních i zahraničních poskytovatelů grantů (CRP 2017 a CRP 2018). Tato problematika zůstává v projektu jako páteřní spojení projektových týmů jednotlivých univerzit, jejichž počet se rozšířil pro rok 2019 na 24 VŠ. Na tuto stěžejní část projektu navazují nově tematicky zaměřené workshopy, sdílení aktuálních problémů na komunikační platformě a tradiční osobní setkání projektových pracovišť, tentokrát plánovaných do dvoudenní akce. Nosným tématem napříč celým rokem je nastavování procesů při ukončování projektů, realizace projektů v době jejich udržitelnosti a zaměření projektové činnosti na VŠ po skončení Programového období 2014 ? 2020. Detailněji je projekt po sán v kapitole Cíle projektu a Rozsah aktivit celého projektu.