Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace
Project IdCRP 2019
Main solverMgr. Monika Šumberová, MBA
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationNávrh centralizovaného rozvojového projektu "Dobudování systému zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách Institucionální akreditace" navazuje na předchozí úspěšnou a vysoce ceněnou spolupráci projektového konsorcia veřejných vysokých škol, která se v roce 2019 završí a uzavře. Univerzity sdružené v rámci této kooperativní platformy své vnitřní systémy zajišťování kvality budují dlouhodobě a v roce 2018 jako první v České republice získaly institucionální akreditaci. Předkládaný projekt má v posledním roce své existence zejména společnými silami rozpracovat podněty a dílčí požadavky, které Národní akreditační úřad pro vysoké školství adresoval jednotlivým institucím v rámci jejich komplexního hodnocení. Ve všech případech přitom zdůraznil nutnost vnitřní systémy zajišťování kvality postupně dobudovat, uvést do plného provozu a dále soustavně rozvíjet. Vzhledem k tomu, že hlavní pozornost zapojených univerzit se dosud soustředila především na hodnocení kvality studijních programů, jsou aktivity v roce 2019 zaměřeny na 4 oblasti, které byly doposud propracovány méně a v nichž se spolupráce jeví jako nejnaléhavější: 1) rozvoj kvality učení a výuky vedoucí k excelenci ve vzdělávání, 2) výkon činností, k nimž VŠ získávají nově oprávnění na základě institucionální akreditace (zejm. uznávání zahraničního vzdělání a institut mimořádného profesora), 3) propojování hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti, 4) zajišťování kvality souvisejících činností. Do navrhovaného projektu se zapojuje sedm českých veřejných vysokých škol. K dobře etablovanému konsorciu, které tvoří Masarykova univerzita (koordinátor), Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Ostravská univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se nově připojuje rovněž Mendelova univerzita v Brně. Její zapojení je motivováno tím, že se tato vysoká škola rovněž připravuje na podání žádosti o udělení institucionální akreditace a vzhledem ke svým dosavadním