Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Social Work and Social Econonomy
Project IdCII-HU-0803-05-1718
Main solverMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationProjekt financuje příjezdy pedagogických pracovníků a studentů z partnerských univerzit v rámci sítě CEEPUS.