Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba a adaptace studijních materiálů v nových předmětech KIP pro studenty se specifickými potřebami
Project IdIRP201911
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationProjekt úzce navazuje na nově získanou akreditaci programu Aplikovaná informatika na KIP z projektu ESF. Kvalitní výuka aplikované informatiky je podmíněna přípravou kvalitních výukových materiálů pro předměty, které budou podporovat samostatnou práci studentů a rozvíjet jejich tvůrčí myšlení. Cílem projektu je připravit nejen studentům se specifickými potřebami adekvátní zázemí v podobě výukových materiálů z vybraných předmětů. Podpůrný studijní materiál bude realizován formou studijních opor, u kterých dojde k potřebné adaptaci pro zrakově postižené studenty včetně příloh ve formě hmatových dokumentů ke každému výstupu. Veškeré vytvořené materiály budou přístupné studentům skrze centrální datové úložiště pořízené z projektu IRP A3 OU 2017 - Podpora výuky praktických dovedností v nových předmětech KIP.