Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Project IdIRP201908
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt posiluje materiální zabezpečení nově akreditovaného interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku. Nákup odborné zahraniční literatury k vymezeným předmětům (KLA/3KSL1, 3KSL2, 3IPS1, 3IPS2, 3SLA1, 3SLA2) umožní odborný růst studentů (znalost terminologie, aktuálních výzkumných témat, způsobů interpretace), eliminuje jejich studijní neúspěšnost, seznámí je se zahraničním výzkumnými trendy v oblasti četby, překladu a interpretace různorodých latinských textů. Nákup zahraniční odborné literatury je tak nezbytný nejen k etablování nově akreditovaného studijního oboru, ale i k profilaci pracoviště, resp. fakulty jako odborných institucí mezinárodně srovnatelné kvality.