Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zkvalitnění výuky studentů navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a literatura středověku: zvyšování kompetencí v práci s elektronickými zdroji
Project IdIRP201907
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt posiluje odborné zabezpečení nově akreditovaného interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a literatura středověku. Zajištění přístupu k elektronickým zdrojům a speciálnímu softwaru pro zpracování edic středověkých pramenů zvýší kompetence studentů uvedeného studijního programu při práci s elektronickými databázemi a umožní jim praktické ovládnutí speciálního programu, zejména v předmětu KLA/4EDIT, čímž dojde ke zkvalitnění jejich odborné přípravy s ohledem na profil absolventa. Tyto e-zdroje využijí i studenti dalších studijních programů (Historie, Filozofie etc.). Projekt tak přispěje k profilaci pracoviště, resp. fakulty jako kvalitně vybavených odborných institucí mezinárodně srovnatelné kvality.