Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Příprava studijního a výukového materiálu pro studenty se specifickými potřebami v rámci výuky anglického jazyka (haptická pomůcka)
Project IdIRP201906
Main solverMgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt se zaměřuje na tvorbu konkrétního studijního a výukového materiálu pro studenty se specifickými potřebami. Pro tuto cílovou skupinu velmi výrazně postrádáme moderní výukové materiály, které by přístupnou formou a v souladu se specifickými potřebami této cílové skupiny umožnily jejich vzdělávání a především zapojení do vzdělávacího procesu. Primárně se projekt soustředí za zpracování studijní opory pro studenty se zrakovým postižením. Jedná se o předmět Fonetika v rámci nově akreditovaného studijního programu Anglická filologie. Anglický jazyk obsahuje cca celkem 70 fonetických znaků.