Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Project Id
Main solverdoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV projektu bude řešena tvorba nového studijního materiálu k předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe (KRO/3NVP2). Jedná se o jeden ze stěžejních předmětů katedry romanistiky, který je vyučován v prezenční formě magisterského studijního programu Francouzská filologie (completus, maior, minor, specializace Francouzština pro překlad) . Zásadní přínos nového studijního materiálu spočívá v tom, že dojde ke změně vyučovacího jazyka předmětu z češtiny na francouzštinu, čímž se výrazně podpoří internacionalizace uvedeného předmětu.