Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba nových studijních předmětů a studijních materiálů v rámci akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi
Project IdIRP201904
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt se věnuje zadané oblasti ad A(2) Tvorba nového předmětu nebo inovace stávajících studijních programů pro stávající a nově akreditované studijní programy na FSS OU zároveň je synergický s projektem ESF "JSME OSTRAVSKÁ", v oblasti zpřístupnění studijních opor pro studenty s SVP. Zahrnuje přípravu předmětů pro nové navazující magisterské studijní programy, včetně ad A3) tvorby studijních materiálů k výuce, vydání studijní opory, včetně nákupu odborné literatury a zajištění recenzních posudků. Ad A1) Odborná příprava akademických pracovníků k plnění cílů projektu zahrnuje konzultace s předními odborníky z praxe v ČR i zahraničí, účast na odborných akcích. Aktivita je vázána na připravované studijní programy v navazujících studijních programech na FSS OU.