Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace praktických cvičení z lékařské biofyziky, podpora e-learningu s přístupem z mobilních zařízení
Project IdIRP201902
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci úloh praktického cvičení k předmětu Lékařská biofyzika II studijního programu Všeobecné lékařství/General Medicine s využitím i pro nelékařské studijní obory. Kromě inovace jednotlivých úloh prostřednictvím doplnění vybavení Laboratoře biofyziky a elektromagnetických polí je jedním z hlavních cílů projektu vytvoření e-learningového kurzu ve dvou jazykových mutacích, který kromě standardních nástrojů pro řízení a kontrolu výuky (nově budou vytvořeny testovací úlohy pro praktická cvičení) bude obsahovat návody a pokyny k jednotlivým úlohám a bude plně funkční i ve verzi pro mobilní zařízení. Studijní opora určená pro studenty nelékařských studijních programů se specifickými potřebami z r. 2013 bude přepracována a aktualizována.