Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Project IdIRP2019_pdf
Main solverdoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationVytvoření učební pomůcky (studijní textové opory) k výuce předmětu "Marketing služeb", který je zařazen do studijního programu Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, vychází z potřeby vytvořit učební pomůcku vhodnou pro studenty s neekonomickým zaměřením. Obor Učitelství odborných předmětů je realizován v kombinované formě studia, tudíž je nutné předmět vybavit vhodnými učebními pomůckami s distančními prvky. Jednotlivá témata studijní textové opory budou zpracována na základě analýzy sylabu předmětu, zejména požadovaných výstupních kompetencí.