Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie
Project IdIRP201903
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationOvěřování získaných znalostí je standardní součástí hodnocení studenta v průběhu studia. Jednou z možností ověření získaných znalostí je využití elektronického testování, které je objektivní, lze z něj uložit digitální záznam a je vhodné pro velké skupiny studentů. V rámci tohoto projektu bude vytvořena databáze testových otázek, které po převedení do programu Moodle umožní vytvořit individuální testovací set pro každého jednotlivého studenta, a to jak v české, tak i v anglické mutaci studia všeobecného lékařství. Plánované výstupy budou vhodné i pro studenty se specifickými potřebami (SSP).