Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření studijních opor pro studenty oboru Andragogika
Project IdIRP2019_pdf
Main solverMgr. Milan Chmura, Ph.D.
Period1/2019 - 10/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotationatedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje výuku bakalářského studijního oboru Andragogika v rámci kombinované formy studia. Naprostá většina studentů přichází z profesní praxe a studiem si prohlubuje své znalosti v oboru či zlepšuje svoje dovednosti za účelem zvýšení kvalifikace. Studium se realizuje jak přímou, tak i nepřímou výukou. Přímá výuka je teoretickým blokem, ve které vyučující zpravidla nejvíce využívá teoretické metody výuky, jako je přednáška a její formy. Základ pro nepřímou výuku tvoří samostudium, ke kterému studenti využívají doporučenou literaturu a studijní opory zde sehrávají důležitou roli pro zkvalitnění studia, které má distanční znaky. Akreditační standardy vyžadují kvalitní textové a e-learningové pomůcky pro kombinované formy studia.