Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Interpretace hudby z pohledu transferu teorie do praxe
Project IdIRP 2019
Main solverprof. Dušan Foltýn
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPůsobení hostující profesorky, doc. Dagmar Glüxam, nabízí Fakultě umění OU participaci jak na teoretické, tak i praktické přípravě a vzdělání studentů. V rámci blokové výuky nejprve odučí kolektivní výuku na KTD, na to pak naváže specializovanou výukou odpovídající požadavkům praktických kateder (tj. v návaznosti na dohodu s vedoucím ve smyslu tématu, zaměření studentů s ohledem na stupeň jejich technické a interpretační zralosti, ale je zde prostor pro reflektování aktuálního repertoáru studentů apod.). Participace je příslibem inovativního přínosu a transferu výuky běžné v zahraničí.