Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

VIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
Project IdSVK_MSK_2018
Main solverprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Period5/2018 - 6/2018
ProviderSponzorské dary
Statefinished
AnotationKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.