Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce
Project Id06787/2018/RRC
Main solverprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Rektorát, Moravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationPrimárním cílem projektu je podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů, v jejichž případě se na moravskoslezském trhu práce projevuje značný nedostatek pracovních sil. Sekundárním cílem projektu je pak nabídnout studentům atraktivní studijní zázemí a kvalitní studijní obory, jež budou dostatečně konkurenceschopné a zabrání tak odlivu potenciálních vysokoškolských studentů z kraje. Tyto cíle vycházejí z analýzy stávajícího stavu na trhu práce v MSK a z dlouhodobých trendů, které se projevují v oblasti demografického vývoje kraje.