Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Klastr umění a designu
Project IdCZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184
Main solverMgA. Imrich Veber
Period6/2017 - 4/2023
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationProjekt Klastr umění a designu posiluje vzdělávání na Ostravské univerzitě v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Pro studenty umělecky profilovaných studijních programů vytváří zcela nové příležitosti v segmentech Design, Výtvarná umění, Hudba a Management. Cílem projektu je vybudování zázemí, které propojuje oblasti technologií, umělecké produkce, kreativních know-how s novými studijními programy.