Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment
Project IdTL02000313
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Program ÉTA
Statefinished
AnotationProjekt přispívá k systematizaci a zvýšené efektivitě péče o pacienty se vzniklým postižením mozku od akutních fází léčby po dobu prvních šesti měsíců. Mezi tyto pacienty se nejčastěji řadí lidé po prodělané CMP (cca. 21000/ročně) a vzniklým traumatickým poškozením mozku (TBI - cca. 280/100 000 ročně, cca. 110/100 000 dětí/ročně). Za nejčastěji uváděné důvody chronifikace vzniklého postižení (až 1/3 dospělých, až 20% dětí s TBI) a tím i vyplývajícího nárůstu ekonomické zátěže v rámci zdravotnického, sociálního a školského systému, tak jsou uváděny důvody: 1. pozdní zahájení kognitivní rehabilitace (KR) 2. nezacílená a tím i neefektivní stimulace postižených kognitivních funkcí 3. rozdílné přístupy k realizaci KR napříč klinickými obory. Chronifikace postižení lze předejít včasnou, zacílenou, individualizovanou a systematicky organizovanou KR v průběhu prvních šesti měsíců od vzniku postižení. V tomto období jsou neuroplastické procesy mozku nejvíce citlivé na vnější stimulaci a lze je ovlivnit formou a typem vnější stimulace. Komplexního přístupu lze dosáhnout za pomocí inteligentního neurorehabilitačního softwaru a hardwaru, který zohledňuje rozsah a míru disability v každé léčebné fázi, vychází z ověřeného modelu kognitivních funkcí (CHC model inteligence), funguje responsivně a díky průběžné diagnostice a schopnosti učit se od svého uživatele (machine learning) automaticky přizpůsobuje typ a náročnost validních a reliabiliních rehabilitačních úloh. Tím je KR individualizována a proces efektivní. Systém je dále doplněn o interdisciplinární certifikovaná doporučení (guidelines) implementace KR v rámci jednotlivých fázích léčby. Díky tomuto komplexnímu přístupu lze předejít chronifikaci onemocnění, snížit ekonomickou zátěž a zvýšit kvalitu pacientova života.