Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti Multidisciplinárních týmů včetně možnosti participativních metod práce
Project Id
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period4/2017 - 12/2017
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
AnotationPředmětem je vytvoření akčních plánů pro každý Multidisciplinární či analogický tým, evaluace nastavených metod práce, jejich úprava, metodická podpora, reflexe plnění akčního plánu a zpracování Metodiky zapojování osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti MtD týmů včetně nastavení evaluačních kritérií do dalšího období.