Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Preparation of a model questionnaire for determining the satisfaction of clients of social services
Project Id
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Period2/2018 - 8/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
AnotationPředmětem smlouvy je zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů služeb určených osobám bez domova - azylových domů. Smlouva je uzavřena v rámci projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242.