Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Zdraví obyvatel azylových domů
Project Id
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Periodr12/2016 - 8/2017
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
AnotationÚčelem je provedení analýzy "Zdraví obyvatel azylových domů". Analýza bude zaměřena na zmapování zdraví klientů azylových domů a působení situace bezdomovectví a pobytu v azylovém domě na jejich zdravotní stav. Smlouva o provedení analýzy se uzavírá v rámci projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242.