Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Project Id
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Periodr5/2017 - 7/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
AnotationPředmětem smlouvy o provedení evaluace procesu v projektu "Společně v agendě ochrany práv dětí" reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003873 je zpracování evaluace o realizaci projektu, kterou bude ověřeno, jak jsou činnosti jednotlivých klíčových aktivit organizovány, zda oslovují cílové skupiny a efektivitu řízení celého programu.