Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Project Id
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Period6/2017 - 9/2019
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
AnotationThe subject of the contract is to provide expert consultation and support for internal evaluation designed to fulfill the subject of the contract realized within the project "Good neighbors are also in Blanensku", the main beneficiary of the project: Zahrada 2000 z.s. project registration number: CZ.03.3.X / 0.0 / 0.0 / 15_024 / 0005624.