Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Modely sociální práce doprovázející bydlení
Project IdSAD
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Periodr12/2016 - 11/2017
ProviderVeřejná zakázka
Statefinished
AnotationPředmětem smluvního výzkumu je závazek zhotovitele provést dílo.Účelem je zpracování analýzy a na jejím základě vytvoření modelů sociální práce doprovázejících bydlení. Analýza bude zaměřena na zmapování uplatňovaných přístupů sociální práce doprovázejících bydlení uživatelů služeb v přirozeném sociálním prostředí v návaznosti na přijatou koncepci sociálního bydlení a připravovaný zákon o sociálním bydlení.