Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava 1. dílu "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní"
Project IdNČHF
Main solverMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderFakulta umění, Nadace Český hudební fond
Statefinished
AnotationDr. Viktor Velek se dlouhodobě zabývá výzkumem hudební kultury vídeňských Čechů v 19. a 20. století. Sem spadá i jeho zájem o skupinu osob, v jejich životech hrála významnou roli působení ve Vídni a v Ostravě (rodiště, působiště). Monografické publikační výstupy rozvrhl do tří svazků: I ? různé osoby, II ? Richard Kubla, III ? Lída Mašková, Eva Hadrabová-Nedbalová. Tato žádost se týká 1. svazku, který přináší kapitoly Helena Zemanová, Richard Chýla-Graeven, Karel Kalmar (Karel Šoupal), Asta Šindlerová, Jaroslav Háša, Jindřich Záletka, Bohuš Tichý, Věra Borská, Norbert Dörfler, Eduard Jarošek. Kapitoly mají stejnou strukturu: přinášejí biografický oddíl, přehled umělecké činnosti, přehled vystoupení v rozhlase, seznamy pramenů a literatury, samozřejmostí je poznámkový aparát, obsah tvoří i řada unikátních snímků. Každá z kapitol je buď významnou aktualizací stávajících slovníkových hesel, nebo se jedná o vůbec první souborné zpracování. V mnoha případech byly opraveny omyly ve starší literatuře. Přínos knihy je především v rovině hudebně-lexikografické a monografické, významně osvětluje nejen život a dílo osob, ale i povahu vazeb mezi Vídní a Ostravou v 1. polovině 20. století. Zcela výjimečné je jazykové zpracování, tj. rozdělení stran na levý český a pravý německý sloupec. Ambicí je obohatit fond hudební odborné literatury nejen v ČR, ale také v německojazyčném prostředí.