Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Project IdIRP201821
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCíl zaměření projektu: Projekt se bude v rámci své tříleté realizace zaměřovat na podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci a sociálních službách pro skupiny sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením za účelem zkvalitnění následujících oblastí sociální práce: A) individuálního plánování, B) intervencí, C) evaluace činností sociální práce. Anotace hlavního směru výzkumu, ve které je popsán objekt studia: Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením ? opatření sociální práce a sociální politiky