Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vysokoškolákem na zkoušku v oboru Informatika III
Project IdMŠMT-23434/2017
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationAktivity vzdělávacího modulu Vysokoškolákem na zkoušku v oboru Informatika III jsou zaměřeny na poskytnutí možnosti individuálního rozvoje nadání žákům SŠ Moravskoslezského kraje v zaměření na technické obory a vychází z již dvou úspěšně řešených projektů z roku 2016 a 2017. Realizace bude probíhat formou intenzivní prezenční výuky, on-line metodické podpory a individuálních konzultací. Cílem je motivovat žáky k zájmu o vědu a další studium na VŠ.