Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Klinická anatomie dutiny hrudní. Invazivní přístupy do dutiny hrudní.
Project IdIRP201801
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationInvazivní přístupy do dutiny hrudní, stejně jako klinická anatomie dutiny hrudní bude prezentována na předem připravených kadaverech těl dárců podle §81 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. Budou vytvořeny dva kadavery, první nástřikovou metodou dle Prof. Dr. Waltera Thiela (tělo vytvořené touto metodou si zachovává kvalitu tkání a anatomických struktur podobnou kvalitě in vivo), druhý srovnávací nástřikovou metodou formaldehydem. Na obou tělech budou následně vypreparovány stejné topografické oblasti a prezentovány invazivní přístupy do dutiny hrudní.