Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace výuky experimentálně zaměřených předmětů studijního programu Biologie
Project IdIRP201814
Main solverMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky experimentálně zaměřených předmětů Genetika mikroorganismů, Aplikovaná mikrobiologie, Pokročilé metody molekulární biologie a Toxikologie a genotoxikologie studijního programu Biologie. Záměrem projektu je modernizovat stávající náplň cvičení a přednášek zavedením nových experimentálních úloh a přednášek odborníků z praxe. Realizace tohoto projektu poskytne studentům možnost seznámit se a osvojit si vybrané moderní experimentální techniky používané v laboratorní praxi a budou tak vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů. Zařazení inovovaných přednášek a zavedení nových cvičení přispěje k prohloubení odborných znalostí studentů a zvýší tak jejich připravenost pro uplatnění v praxi.