Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie
Project IdIRP201811
Main solverRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationV rámci projektu dojde k modernizaci zastaralého knižního fondu Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a jeho obohacení o zásadní tituly v oboru fyzická geoegrafie za posledních pět let. Důraz bude kladen na nákup anglicky psaných titulů. Za část prostředků budou nakoupeny také elektronické zdroje. Modernizace knižního fondu navazuje na projekt ESF "Jsme Ostravská" a je důležitá pro úspěšnou akreditaci nového studijního programu "Environmentální geografie".