Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora výuky praktických dovedností v nových předmětech KIP
Project IdIRP201810
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationProjekt úzce navazuje na nově vznikající předměty v rámci požadované akreditace nového oboru na KIP z projektu ESF. Kvalitní výuka aplikované informatiky je podmíněna přípravou kvalitních výukových materiálů pro předměty, které budou podporovat samostatnou práci studentů a rozvíjet jejich tvůrčí myšlení. Cílem projektu je připravit studentům adekvátní zázemí pro praktika z daných předmětů. Důraz zde bude kladen na aplikaci získaných teoretických poznatků při řešení praktických úkolů v rámci jednotlivých předmětů. Podpůrný studijní materiál bude realizován formou sbírek vzorově vypracovaných projektů z vybraných problémů. Nedílnou součástí projektu je nákup centrálního datového úložiště NAS za účelem archivace a zpřístupnění vytvořených materiálů.