Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Aktualizace a doplnění předmětu Optická spektroskopie 1 pro studijní obor Biofyzika
Project IdIRP201813
Main solverMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationJedním z profilujících předmětů stávajících bakalářských studijních oborů Biofyzika a Experimentální biologie je Optická spektroskopie 1. Tento kurz bude povinný rovněž v nově připravovaných Bc. studijních programech Fyzika (specializace Biofyzika a Fyzika nanostruktur) a Biologie (specializace Experimentální biologie). V rámci navrhovaného projektu bude kurz významně inovován tak, aby jeho náplň, kromě nezbytných základních informací, odrážela také aktuální trendy v technikách optické spektroskopie. Z toho důvodu bude zakoupena odborná literatura a bude umožněn zahraniční studijní pobyt spoluřešitele na pracovišti, které se na nejnovější spektroskopické metody specializuje. Nové studijní materiály poslouží také při přípravě AJ kurzu praktických cvičení ze spektroskopie v rámci projektu "JSME OSTRAVSKÁ".