Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace výuky metod výzkumu a analýzy dat stávajících studijních bakalářských a magisterských programů FSS OU na úrovni předmětů/kurzů
Project IdIRP201805
Main solverRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt je zaměřen na inovaci výuky metod výzkumu a analýzy dat všech stávajících stud. Bc. a NMgr. programů FSS OU na úrovní předmětů/kurzů, s cílem vytvořit novou, ucelenou a jednotně uplatnitelnou koncepci výuky metodologických předmětů. V rámci tohoto projektu budou: za a) inovovány, b) nově vytvořeny předměty zaměřující se na inovaci metod výzkumu a analýzy dat. Tyto předměty pak budou ve všech Bc. a NMgr. stud. programech koncepčně nabízeny. V rámci procesu inovace či tvorby nových předmětů bude kladen důraz na implementaci nových výukových metod, postupů a moderních technologií, umožňujících studujícím využívat nejmodernější softwarové nástroje pro zpracování kvantitativních a kvalitativních dat. Pro tyto předměty budou vytvořeny nové studijní opory a interaktivní kurzy v Moodle či STAGu.