Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Project IdIRP201804
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV rámci akreditace nových studijních programů, jimiž Fakulta sociálních studií ( dále jen FSS) reaguje na měnící se potřeby praxe, je připravován a bude předložen k akreditaci nový navazující magisterský studijní program Sociální práce se specializací Sociální práce s rodinou a zároveň akreditován navazující magisterský studijní program Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Pro tyto akreditace jsou vytvářeny tři nové předměty. Všechny nové předměty poskytnou studentům znalosti o aktuálním stavu vědeckého bádání, o dobrých příkladech praxe i internacionalizaci výuky prostřednictvím zapojení zahraničních konzultantů a lektorů. Výstupem projektu je vytvoření nových předmětů, popisů předmětů, studijních materiálů a jejich zavedení do informačního systému Moodle.