Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2018 (ISSO 2018)
Project IdSMO kultura
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period1/2018 - 11/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je oživování, povzbuzování a zesilování kulturní spolupráce a také propagování kulturních tradic. Projekt navazuje na ideje myšlení o umění jako o významné složce edukace a tvorby kulturního dědictví, na ideje o směrech, které určují jeho nové trendy i technické možnosti a o budoucnosti této profese i role umělce v integračním mezinárodním kontextu a také kontextu dnešní Evropy.